Monday, May 28, 2012

Contoh surat kuasa pengambilan legalisir ijazah

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                           : Erwin Seprianto, A.Md

Tempat & Tgl Lahir : 14-09-1989

Alamat                            : Jl. Dahlia No 26, Pare, Kediri

Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama

Nama                           : Umar Azmar Mahmud Farig, S.Sy

Tempat & Tgl Lahir : 28-02-1989

Alamat                            : Jl. Gambiran No. 319, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Dengan ini Pihak Pertama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengambilan legalisir ijazah atas nama Pihak Pertama yang berada di tata usaha sekolah vokasi UGM program studi teknik mesin.

Perlu kami jelaskan pula bila Surat ini berlaku untuk 1 (satu) tahun ke depan sejak di tanda tangani oleh Pihak Pertama.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, atas kerja sama pihak-pihak yang terkait kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2012

Penerima Kuasa                                                                                  Pemberi Kuasa
Umar Azmar Mahmud Farig, S.Sy                                                 Erwin Seprianto, A.Md


1 komentar:

  1. Assalamaualaikum mas Umar dah ijin copy ya.
    oh iya mas templatenya bagus. boleh dong dibagi...

    ReplyDelete

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai pembahasan, tanpa menyertakan link, baik aktif maupun pasif.